Browse by Collection

Jump to: Manuscript
Number of items: 28.

Manuscript

Serfőző Sándor: Serfőző Sándor levele a magyar királyi belügyminiszterhez a cigányügy rendezésének tárgyában.

Barabás Péter: Barabás Péter levele a magyar királyi belügyminiszterhez a cigánykérdés tárgyában.

Herrmann Antal: Kalotaszeg a levéltárakban = Kalotaszegi Lap 1907. jan. 6.

Újságkivágat cigány bűnesetről.

Herrmann Antal: Turista-ötletek ; Szováta = Brassói Lapok 1907. máj. 26.

Herrmann Antal: Tanár és politika = Székely Nép 1907. jún. 22.

Jelenszky Kálmán: Jelenszky Kálmán javaslata a cigányügy tárgyában a magyar királyi belügyminiszterhez címezve.

Ismeretlen javaslata a cigány kérdésről a magyar királyi belügyminiszterhez.

Jeszenszky Elek: Néhány adat a cigánykérdés megoldásához.

Gábor Béla: Gábor Béla előterjesztése "a czigányokkal való elbánás tárgyában" a magyar királyi belügyminiszterhez.

Molnár Lajos: Molnár Lajos szekszárdi rendőrkapitány levele a magyar királyi belügyminiszterhez a cigánykérdés tárgyában.

A sztropkói járás főszolgabírójának javaslata a magyar királyi belügyminiszterhez "a vándor cigányok kóborlásának meggátlásáról".

Schultz Pál: Schultz Pál levele a magyar királyi belügyminiszterhez a cigányügy tárgyában.

Ismeretlen bosáci lakos levele a Magyar Királyi Belügyminisztériumhoz.

Bajcsy László: Kérvénye Bajcsy László nagylaki jegyzőnek, melyben a cigányügy rendezéséről szóló ... előmunkálatok folytatólagos előkészítésére megbízást kér.

Bolgár Ferenc: Bolgár Ferenc államtitkár kísérőlevele Andrássy Gyula magyar királyi belügyminiszterhez.

Erdődy Gyula: Erdődy Gyula levele Herrmann Antalhoz.

Mózes István: Mózes István javaslata "a czigánykérdés megoldásáról" a magyar királyi belügyminiszternek.

Tóth József: Tóth József javaslata a magyar királyi belügyminiszterhez a "kóborcigány-kérdés megoldásá"-ra.

Bátky János: Bátky János levele a magyar királyi belügyminiszterhez "melyben a czigány kérdés megoldása czéljából nézeteit előterjeszti".

Kulin Zoltán: A czigánykérdés megoldása Magyarországon.

Endre Lajos: Endre Lajos levele a magyar királyi belügyminiszterhez.

Hertelendy Ferenc: A czigányügy rendezése.

Gabányi Miklós: Gabányi Miklós javaslata cigánykérdés ügyében Andrássy Gyula magyar királyi belügyminiszternek.

Sopron vármegye törvényhatósági bizottságának felirata a magyar királyi belügyminiszterhez a cigánykérdés tárgyában.

Nyitra vármegye törvényhatósági bizottságának felirata a magyar királyi belügyminiszterhez.

Chrisztó Miklós: Chrisztó Miklós javaslata cigányügyben a magyar királyi belügyminiszterhez.

Rusa Lázár: Rusa Lázár javaslata a magyar királyi belügyminiszternek "a cigányügy rendezéséről".

This list was generated on 2022. szeptember 25. 00:37:09 CEST.